۱۴ نفر
۱,۷۰۶ نفر
۰ نفر
۱ نفر
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
۸۴۱ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۳۰ ۳۰۳   کاربر ۳۵۵   صفحه
۰۷/۲۹ ۸,۹۳۲   کاربر ۱۲,۶۹۹   صفحه
۰۷/۲۸ ۷,۰۹۸   کاربر ۹,۳۳۷   صفحه
۰۷/۲۷ ۷,۶۲۷   کاربر ۱۰,۶۸۱   صفحه
۰۷/۲۶ ۸,۴۳۰   کاربر ۱۲,۱۹۷   صفحه
۰۷/۲۵ ۹,۳۱۱   کاربر ۱۳,۵۳۹   صفحه
۰۷/۲۴ ۸,۷۷۲   کاربر ۱۳,۰۷۲   صفحه
۰۷/۲۳ ۸,۷۲۸   کاربر ۱۳,۸۴۱   صفحه
۰۷/۲۲ ۹,۷۰۲   کاربر ۱۴,۶۲۶   صفحه
۰۷/۲۱ ۷,۴۴۳   کاربر ۸,۹۷۸   صفحه
۰۷/۲۰ ۷,۶۶۳   کاربر ۹,۷۲۲   صفحه
۰۷/۱۹ ۸,۲۶۲   کاربر ۱۱,۲۴۲   صفحه
۰۷/۱۸ ۸,۴۵۷   کاربر ۱۱,۷۸۷   صفحه
۰۷/۱۷ ۸,۶۹۸   کاربر ۱۲,۲۲۶   صفحه
۰۷/۱۶ ۸,۲۴۶   کاربر ۱۱,۳۳۶   صفحه
۰۷/۱۵ ۸,۷۵۱   کاربر ۱۲,۷۱۷   صفحه
۰۷/۱۴ ۶,۸۶۳   کاربر ۹,۲۲۸   صفحه
۰۷/۱۳ ۷,۳۱۳   کاربر ۹,۷۹۲   صفحه
۰۷/۱۲ ۶,۹۱۴   کاربر ۱۰,۵۸۴   صفحه
۰۷/۱۱ ۶,۴۱۵   کاربر ۹,۸۲۳   صفحه
۰۷/۱۰ ۸,۴۲۷   کاربر ۱۱,۲۲۵   صفحه
۰۷/۰۹ ۶,۷۲۱   کاربر ۷,۶۱۱   صفحه
۰۷/۰۸ ۶,۹۰۳   کاربر ۷,۷۷۹   صفحه
۰۷/۰۷ ۷,۵۲۱   کاربر ۸,۶۴۵   صفحه
۰۷/۰۶ ۷,۲۷۹   کاربر ۸,۶۴۴   صفحه
۰۷/۰۵ ۷,۵۳۷   کاربر ۱۱,۱۸۳   صفحه
۰۷/۰۴ ۷,۴۰۵   کاربر ۱۱,۷۹۵   صفحه
۰۷/۰۳ ۷,۷۷۷   کاربر ۱۲,۱۴۷   صفحه
۰۷/۰۲ ۷,۸۹۲   کاربر ۱۲,۴۶۴   صفحه
۰۷/۰۱ ۸,۲۴۰   کاربر ۱۲,۳۰۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۹۶ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۹۷ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۱۴ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۰۳ ۵ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۲ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۵۵ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۸۴ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۹۵ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۴۶ ۷ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۲۴ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۸۷ ۹ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۱۳ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۳۱ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۰۲ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۶۶ ۳ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸۶ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۰۹ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۸ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۲ ۱ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۸ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۲ ۱ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۴ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۹۰ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۱۲ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۱,۶۱۱ ۹۹ %
USA
USA
۶ ۰ %
FRA
FRA
۱ ۰ %
NLD
NLD
۱ ۰ %
IRN
IRN
۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۶۳۳ ۳۹ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۸۸ ۳۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۰۸ ۱۳ %
Firefox
Firefox
۱۷۳ ۱۱ %
Mozilla
Mozilla
۳۰ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۷ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۳ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۰ ۱ %
Other
Other
۹ ۱ %
Safari
Safari
۷ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱ ۰ %
Opera
Opera
۱ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۹۲۷ ۶۰ %
Other ۱۷۲ ۱۱ %
Windows 8 ۱۱۸ ۸ %
Windows 10 ۸۷ ۶ %
XP ۷۷ ۵ %
Linux ۶۶ ۴ %
Vista ۶۳ ۴ %
Windows 2003 ۲۱ ۱ %
iOS ۳ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
اشتغال ۳
memmfa.ict.gov.ir ۲
مشاور ۲
aerolineas argentina ۱
anything ۱
url:memmfa.ict.gov.ir ۱
محمد جواد اذری جهرمی تلگرام ۱